Radio Chat

April 21, 2020

VITA VAS RADIO ROMANO DROM

Pomozte nám rozvíjet se. Vaše podpora a příspěvky nám umožní splnit naše i vaše cíle a zlepšit podmínky . Váš velkorysý dar bude financovat naši misi a rozvoj Rádia.